Tư vấn

[ux_banner height=”30%” bg=”117″ bg_size=”original”]

[ux_image id=”120″ image_size=”original” width=”30″ animate=”fadeInRight” position_x=”90″ position_y=”50″]

[ux_image id=”119″ image_size=”original” width=”30″ animate=”fadeInLeft” position_x=”10″ position_y=”50″]

[/ux_banner]
[section]

[row]

[col span__sm=”12″]

Báo giá các dịch vụ Marketing Online

Bảng báo giá dưới đây thể hiện mức chi phí tương đối cho mỗi dịch vụ. Tùy từng sản phẩm và dịch vụ của mỗi doanh nghiệp, chúng tôi sẽ có bản báo giá chi tiết nhất cho khách hàng sau khi thảo luận trực tiếp.

write essay
[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_price_table title=”Marketing Online – Gói 1″ price=”5 triệu/tháng” bg_color=”rgb(243, 243, 243)” radius=”4″]

[bullet_item text=”Thiết kế website miễn phí”]

[bullet_item text=”Quảng cáo Google Adword”]

[bullet_item text=”Quảng cáo Facebook đúng đối tượng” enabled=”false”]

[bullet_item text=”100 email marketing/ngày”]

[bullet_item text=”100 SMS marketing/ngày”]

[bullet_item text=”100 tin diễn đàn/ngày”]

[bullet_item text=”Phần mềm tương tác khách hàng (nhắn tin, CSKH)”]

[bullet_item text=”01 bài viết PA/ngày”]

[bullet_item text=”Biên tập nội dung chuẩn SEO”]

[bullet_item text=”Hợp đồng tối thiểu 3 tháng”]

[/ux_price_table]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_price_table title=”Marketing Online – Gói 2″ price=”10 triệu/tháng” bg_color=”rgb(235, 249, 251)” radius=”4″]

[bullet_item text=”Thiết kế website miễn phí”]

[bullet_item text=”Quảng cáo Google Adword”]

[bullet_item text=”Quảng cáo Facebook đúng đối tượng”]

[bullet_item text=”200 email marketing/ngày”]

[bullet_item text=”200 SMS marketing/ngày”]

[bullet_item text=”200 tin diễn đàn/ngày”]

[bullet_item text=”Phần mềm tương tác khách hàng (nhắn tin, CSKH)”]

[bullet_item text=”03 bài viết PA/ngày”]

[bullet_item text=”Biên tập nội dung chuẩn SEO”]

[bullet_item text=”Hợp đồng tối thiểu 3 tháng”]

[/ux_price_table]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_price_table title=”Marketing Online – Gói 3″ price=”15 triệu/tháng” bg_color=”rgb(255, 253, 249)” radius=”4″]

[bullet_item text=”Thiết kế website miễn phí”]

[bullet_item text=”Quảng cáo Google Adword”]

[bullet_item text=”Quảng cáo Facebook đúng đối tượng”]

[bullet_item text=”400 email marketing/ngày”]

[bullet_item text=”400 SMS marketing/ngày”]

[bullet_item text=”400 tin diễn đàn/ngày”]

[bullet_item text=”Phần mềm tương tác khách hàng (nhắn tin, CSKH)”]

[bullet_item text=”06 bài viết PA/ngày”]

[bullet_item text=”Biên tập nội dung chuẩn SEO”]

[bullet_item text=”Hợp đồng tối thiểu 3 tháng”]

[/ux_price_table]

[/col]
[col span__sm=”12″]

* Giá trên chưa bao gồm VAT. * Thanh toán tại thời điểm ký hợp đồng. * Mọi thông tin chi tiết liên hệ: (MR. Thiện)

[/col]

[/row]

[/section]